دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه طوطی خانم و پسرش، ۱۳۰۱ ق

بیع نامه طوطی خانم و پسرش، ۱۳۰۱ ق

بیع‌نامه طوطی خانم، دختر مرحوم آقا عسکر، مبنی بر فروش پنج حبه شایع کامل متعلق به خود از کل یک باب خانه معین واقع در محله خیابان از محلات کرمان به پسرش آقا حسین، پسر مرحوم استاد محمد صباغ، به مبلغ پنج تومان رایج خزانه عامره ریال معمولی ناصرالدین شاهی و مال‌المصالحه غبن یک چهاریک گندم به وزن تبریز

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ رجب ۱۳۰۱ ق
  • ابعاد ۱۶.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A201
  •