دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه زمین میان سید میرزا و سلیمان خان

بیع نامه زمین میان سید میرزا و سلیمان خان

بیع‌نامه ملک میان حاجی آقا سید میرزا و سلیمان خان، پسر اسحق خان، به ازای مبلغ هفده تومان ریال ۲۸ نخودی ناصرالدین شاهی عددی یکهزار دینار

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A169
  •