دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقسیم نامه املاک، ۱۲۹۰ ق

تقسیم نامه املاک، ۱۲۹۰ ق

تقسیم نامه املاک میرهمام کرک میان سلیمان خان سرهنگ و بی بی حیات، دختر میرزا عبداللطیف شیخ الاسلام؛ بخشی از این املاک را حاج میرزا ابراهیم، حاج سید یوسف، و آقا سید جعفر به سلیمان خان سرهنگ فروخته بودند و بخشی را بی بی حیات بابت صداق از سلیمان خان دریافت کرده بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ جمادی‌الاول ۱۲۹۰ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A154
  •