دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه بی بی خاورسلطان و همسرش با سلیمان خان،۱۲۹۴ ق

بیع نامه بی بی خاورسلطان و همسرش با سلیمان خان،۱۲۹۴ ق

میرزا تقی خان، پسر محمد تقی خان، از جانب خود و به وکالت از همسرش (خواهر شیخ الاسلام)، بی بی خاورسلطان، شش دانگ از مزرعه میرآباد و شش دانگ از علی آباد مخروبه جنب مزرعه میرآباد واقع در کرمان (چهار دانگ از جانب خود و دو دانگ از جانب همسرش) را به سلیمان خان سرهنگ، پسر اسحق خان، به مبلغ یک هزار و سیصد تومان ریال ناصرالدین شاهی عددی ۲۶ نخودی فروخته‌است. مال‌المصالحه غبن چهارده من قند جوهر سفید معین شده‌است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ ذی‌الحجه ۱۲۹۴ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A146
  •