دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه بی بی شهربانو بیگم، ۱۲۹۳ ق

بیع نامه بی بی شهربانو بیگم، ۱۲۹۳ ق

بی بی حاجیه شهربانو بیگم، دختر میرزا محمد علی، یک حبه و ربع حبه از نود و شش حبه رباط و یک حبه و ربع حبه از شش دانگ مزرعه ده نو واقع در رباط و نه حبه و ربع حبه از شش دانگ مزرعه سیف آباد طافیه واقع در باغین جنب ابراهیم آباد حومه کرمان را به مبلغ پنجاه و پنج تومان نقد ریال ناصرالدین شاهی معروف به عددی ۲۶ نخودی فی یک هزار دینار به سلیمان خان سرهنگ فروخته‌است. مال‌المصالحه غبن مبلغ یک صد دینار نقد و یک چارک گندم به وزن تبریز معین شده‌است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ صفر ۱۲۹۳ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۳۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A144
  •