دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه دختر بزرگ سید غلام حسین، ۱۲۹۴

بیع نامه دختر بزرگ سید غلام حسین، ۱۲۹۴

دختر بزرگ آقا سید غلام حسین و همسر میرزا عبدالوهاب خان یک دانگ و نیم از کل شش دانگ مزرعه ده زرکر واقع در کرک را به مبلغ یک‌صد تومان نقد ریال ناصرالدین شاهی عددی ۲۶ نخود به سلیمان خان سرهنگ فروخته‌است. مال‌المصالحه غبن یک من گندم به وزن تبریز و مبلغ یک‌صد دینار نقد معین شده‌است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ رمضان ۱۲۹۴ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A142
  •