دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه دختر کوچک سید غلام حسین، ۱۲۹۳

بیع نامه دختر کوچک سید غلام حسین، ۱۲۹۳

دختر کوچک آقا سید غلام حسین و همسر میرزا نصرالله یک دانگ و نیم از ده زرکر واقع در محال کرک را به مبلغ یکصد تومان ریال عددی ۲۶ نخود یک هزار دینار به سلیمان خان سرهنگ فروخته‌است. مال‌المصالحه غبن یک‌صد دینار و یک من یک چهارک گندم معین شده‌است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ شعبان ۱۲۹۳ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A141
  •