دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طراوت خاقانی (شازده خانم)

دختر مهری صالح و محمد علی خاقانی، معروف به شازده خانم؛ سه بار ازدواج کرد: همسر اولش ماشاءالله خان نایب کاشی بود. سپس با محمد کاظم شیبانی ازدواج کرد و از وی صاحب دو دختر شد که نام یکی از آنها پروین دخت است. ازدواج سومش با حاج آقا رضا محسنی بود و آنها چهار فرزند به نام‌های حسام، نظام، اشرف، و عباس داشتند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید