دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پزشک نیا

مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی و اشیاء زندگی روزمره

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ش تا اواسط قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۳۱ ژانویه ۲۰۱۷ : ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 16197
  •