دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه دختر و پسر ابوالحسن، ۱۲۸۲ ق

بیع نامه دختر و پسر ابوالحسن، ۱۲۸۲ ق

مشهدی ابوالحسن، به وکالت از جانب دختر خود، و محمد، پسر مشهدی ابوالحسن، از جانب خود سی قصب از کل شش دانگ باغ بگم ارثی پدری را در ازای مبلغ هفت تومان ریال ناصرالدین شاهی عددی فی ۲۶ نخودی و مال‌المصالحه غبن به مبلغ یک‌صد دینار به قدر یک چهاریک گندم به رجبعلی بگ فروخته‌اند، ۱ رمضان ۱۲۸۲ ق؛‌ بیست قصب متعلق به دختر مشهدی ابوالحسن است و ده قصب متعلق به محمد است. در پشت سند، آقا رجبعلی در تاریخ ۲۹ ربیع‌الاول ۱۲۸۵ ق سی و دو قصب باغ را به مبلغ ده تومان ریال ۲۶ نخودی به ابراهیم خان سرهنگ فروخته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ رمضان ۱۲۸۲ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها فلورا معینیان
  • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16194A30
  •