دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گواهی نامه بکتور نیکخواه، ۱۳۰۴ ش

گواهی نامه بکتور نیکخواه، ۱۳۰۴ ش

گواهی نامه بکتور نیکخواه از مدرسه دخترانه آلیانس تهران (Alliance Israélite Universelle)

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ مهر ۱۳۰۴ ش
  • ابعاد ۴۳ × ۳۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها هارون یشایائی
  • متعلق به مجموعه هارون یشایائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16192A7
  •