دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

باغشاه فین؛ زن نشسته در ردیف جلو: امیردخت غفاری؛ ردیف دوم، نفر اول از راست: محبوبه غفاری، خانم با چادر سفید: مکرم السلطنه (همسر خبیرالممالک)، نفر اول از چپ: ماه تابان غفاری؛ بقیه ناشناخته.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹.۵ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A6
  •