دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

نفر دوم ایستاده از سمت چپ، عیسی خان است. نفر سوم نشسته از سمت چپ: مخبره رمزی است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ارديبهشت ۱۳۰۱ ش
 • یادداشت ها

  عیسی بهرامی پشت عکس نوشته است: ثور ۱۳۰۱ در موقعیکه بعنوان گردش از باطوم به تفلیس آمده دو هفته مانده بعد مراجعت کردم در باغ [ناخوانا] تفلیس عکس انداخته شد

 • ابعاد ۱۴ × ۹ سانتیمتر
 • مجموعه ها الهه بهرامی
 • متعلق به مجموعه الهه بهرامی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ فروردين ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۴ خرداد ۱۳۹۷ ش
 • شماره سند 16175A9
 •