دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مخبره رمزی

مخبره رمزی

از دوستان عیسی بهرامی

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۹ محرم ۱۳۴۱ ق
 • یادداشت ها

  عیسی بهرامی پشت عکس نوشته: روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبر ۱۹۲۲ با مخبره خانم رمزی در باطوم وداع کردم

 • ابعاد ۴.۵ × ۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها الهه بهرامی
 • متعلق به مجموعه الهه بهرامی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ فروردين ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۴ خرداد ۱۳۹۷ ش
 • شماره سند 16175A4
 •