دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

نفر دوم از سمت چپ، عیسی بهرامی و زن نشسته در کنارش مخبره رمزی است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ فروردين ۱۳۰۱ ش
  • مجموعه ها الهه بهرامی
  • متعلق به مجموعه الهه بهرامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ فروردين ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16175A10
  •