دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه، ۱۳۰۵ ش

بیع نامه، ۱۳۰۵ ش

سند فروش همگی یک قطعه نه جریب زمین واقع در دشت صفی آباد از سوی محمد صادق و محمد باقر (فرزندان مرحوم آقا علی اکبر زارع صفی آباد)، علی اکبر (فرزند مرحوم آقا حسین)، و شکرالله (فرزند مرحوم آقا رمضانعلی) به محمد علی بقال (فرزند حاجی اسماعیل آقا بقال کاشانی). در حاشیه سند، دختران مرحوم آقا علی اکبر صفی آبادی، بیگم جان، خان جان خانم، و معصومه خاتون، وکالت برادرانشان از جانب آن دو و دریافت سهم خود را تأکید کرده اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ دى ۱۳۰۵ ش
  • ابعاد ۲۱ × ۲۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A56
  •