دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وقف نامه نرجس خاتون، ۱۳۱۳ ق

وقف نامه نرجس خاتون، ۱۳۱۳ ق

رونوشت وقف نامه با مهر اداره اوقاف زنجان؛ گزیده متن: نرجس خاتون شهیر به امیرزاده خانم، دختر مظفرالدوله، شش دانگ ملک قریه آلمالو (با حدود: از شرق به قریه نیک پی، از غرب به قریه صیف آباد، از جنوب به قریه علی آباد، و از شمال به قریه اوینه دان) را وقف کرده است تا منافع آن صرف تعزیه داری و اعانت فقیر و زائر شود. تولیت را مادام الحیات به خود تفویض کرده و بعد از او به اولاد ذکور نسل اندر نسل، و در صورت انقراض به اولاد اناث، و در صورت انقراض، به اعلم علماء زنجان. و ثواب آن را به والد خود و بعد والده مرحومه و همشیره اش فاطمه خانم واگذار کرده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۹ ذی‌الحجه ۱۳۱۳ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • مجموعه ها پرستو قاسمی
 • متعلق به مجموعه پرستو قاسمی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ش
 • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 15171A2
 •