دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گذرنامه بی بی جناب

گذرنامه بی بی جناب

نام: بانو بی بی، دختر علی؛ نام خانوادگی: جناب؛ متولد ۱۲۸۵ [ش] در اصفهان؛ ساکن اصفهان، شغل: خانه دار؛ مقصد سفر: انگلستان؛ بی بی خانم (تان جان) دختر سلطنت خانم (شازده جان) و میر سید علی جناب بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۴۷ ش
  • ابعاد ۱۰ × ۱۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها میر سید علی جناب
  • متعلق به مجموعه میر سید علی جناب
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15167A7
  •