دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی خانم (تان جون) جناب

بی بی خانم (تان جون) جناب

دختر سلطنت خانم (شازده جان) و میر سید علی جناب

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها میر سید علی جناب
  • متعلق به مجموعه میر سید علی جناب
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ دى ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15167A64
  •