دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شجره نامه خاندان جناب

شجره نامه خاندان جناب

نمای تفصیلی

  • آفریننده میر سید علی جناب
  • تاریخ ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • ابعاد ۱۲۰ × ۸۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها میر سید علی جناب
  • متعلق به مجموعه میر سید علی جناب
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15167A3
  •