دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جعبه حجامت

جعبه حجامت

متعلق به سلطنت خانم (شازده جان)، دختر جیران خانم و محمد حسین میرزا و همسر میر سید علی جناب

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۰ × ۲۰ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها میر سید علی جناب
  • متعلق به مجموعه میر سید علی جناب
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ دى ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15167A26
  •