دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سینی

سینی

متعلق به سلطنت خانم (شازده جان)، دختر جیران خانم و محمد حسین میرزا و همسر میر سید علی جناب

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد قطر: ۶۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها میر سید علی جناب
  • متعلق به مجموعه میر سید علی جناب
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15167A18
  •