دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دیگ سنگی

دیگ سنگی

متعلق به بی بی خانم (تان جون) جناب، دختر سلطنت خانم (شازده جان) و میر سید علی جناب

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۱۴ سانتیمتر؛ قطر دهانه: ۱۹.۵ سانتیمتر؛ قطر پایین: ۲۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها میر سید علی جناب
  • متعلق به مجموعه میر سید علی جناب
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15167A14
  •