دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست، ردیف پشت: پری (پروین تاج، خواهر فخرالسادات)، فخرالسادات میرفخرایی، شهین (خواهر فخرالسادات)، سید محمود، حاج احمد (کارگر خانه)، و علی اشرف (برادر فخرالسادات)؛ ردیف بچه‌ها: منیر (دختر عشرت خانم و سید مرتضی برادر فخرالسادات)، ایران (خواهر فخرالسادات)، بدیر (دختر عشرت خانم و سید مرتضی برادر فخرالسادات)، و محمد حسین (برادر فخرالسادات)

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  یک نسخه از همین عکس با شماره 15162A10 موجود است.

 • ابعاد ۷.۵ × ۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها سید مسعود موسوی آذر
 • متعلق به مجموعه سید مسعود موسوی آذر
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 15162A6
 •