دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آینه سفره عقد

آینه سفره عقد

متعلق به فخرالسادات میرفخرایی

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ابعاد آینه: ۳۹ × ۵۲ سانتیمتر؛ تاج بالای آینه: ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید مسعود موسوی آذر
  • متعلق به مجموعه سید مسعود موسوی آذر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15162A46
  •