دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تعزیه در تکیه نایب السلطنه

تعزیه در تکیه نایب السلطنه

نوشته زیر عکس: شبیه شهادت حضرت امام موسی کاظم است در تکیه کامرانیه

نمای تفصیلی

  • تاریخ محرم ۱۳۱۲ ق
  • مجموعه ها مجموعه موسیقی قاجار
  • متعلق به مجموعه موسیقی قاجار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 15156A80
  •