دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تعزیه در تکیه نایب السلطنه

تعزیه در تکیه نایب السلطنه

نوشته زیر عکس: در سنه ۱۳۱۲ تکیه آقای نایب السلطنه در ماه محرم در کامرانیه است. این هفده قطعه عکس بر حسب امر اقدس همایون روحنا فداه از آنجا برداشته شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ محرم ۱۳۱۲ ق
  • مجموعه ها مجموعه موسیقی قاجار
  • متعلق به مجموعه موسیقی قاجار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 15156A74
  •