دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیداد، افتخار خانم

بیداد، افتخار خانم

 • همراه با تار، نوازنده: ناشناس
 • روی دیگر این صفحه تصنیف دایه دایه جان با صدای افتخار خانم ضبط شده است که به شماره 15156A13 در این مجموعه موجود است.
 • مشخصات صفحه: کمپانی گرامافون رکورد؛‌ ضبط کننده: ادموند جیمز پیرس؛‌ تاریخ ضبط: پاییز ۱۲۹۱ شمسی؛‌ محل ضبط: استودیوی کمپانی گرامافون در کوچه فیل خانه (لاله زار تهران)؛ تکثیر: کارخانه شرکت در ریگا (روسیه)؛‌ نوع صفحه: سنگی (دو رویه)؛ قطر صفحه: ۲۵ سانتی متر؛‌ نشر اول - رنگ برچسب: قهوه ای؛ نشان تجاری: کنسرت گرامافون رکورد

Audio


نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۹۱ ش
 • یادداشت ها

  صفحه شناسى از بهمن کاظمی، وهرز پوراحمد، و مهدی فراهانی، گلبانگ سربلندی: مبانی و بررسی آوازهای ایرانی، تهران: فرهنگستان هنر، ۱۳۸۹، صفحات ٢٣٦ تا ۲۳۹.

 • مجموعه ها مجموعه موسیقی قاجار
 • متعلق به مجموعه موسیقی قاجار (14-12561)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 15156A12
 •