دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه خواهر

سه خواهر

از راست:‌ هایده، توران، و آلجای افشار: دختران ملک سلطان خانم و جمشید مجدالسلطنه افشار سوباتایلو

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۷.۵ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A12
  •