دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

چراغ نفت سوز

چراغ نفت سوز

متعلق به توران بهنام، دختر ملک تاج خانم و تقی بهنام (عماد الملک)، که از طرف مادری به او رسیده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  ساخت لندن

 • ابعاد ارتفاع: ۷۷ سانتیمتر؛ قطر دهانه: ۳۶ سانتیمتر؛ قطر پایه: ۱۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها توران بهنام
 • متعلق به مجموعه توران بهنام
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 15153A18
 •