دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خمره

خمره

متعلق به توران بهنام، دختر ملک تاج خانم و تقی بهنام (عماد الملک)، که از طرف مادری به او رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۹۵ سانتیمتر؛ قطر دهانه: ۳۴ سانتیمتر؛ قطر پایه: ۲۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران بهنام
  • متعلق به مجموعه توران بهنام
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15153A16
  •