دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گواهی نامه آبله کوبی اختر خانم، ۱۳۲۵ ش

گواهی نامه آبله کوبی اختر خانم، ۱۳۲۵ ش

گواهی نامه آبله کوبی نوبت دوم اختر حاجی قاسم، متولد ۱۲۷۴

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ دى ۱۳۲۵ ش
  • ابعاد ۱۶ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره بلوری تفرشی
  • متعلق به مجموعه منصوره بلوری تفرشی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۹ دى ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15152A30
  •