دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گذرنامه اختر خانم، ۱۳۲۵ ش

گذرنامه اختر خانم، ۱۳۲۵ ش

گذرنامه اختر حاجی قاسم که سفر او به عراق در آن ثبت شده است؛ سال تولد او ۱۲۸۴ ذکر شده در حالی که در شناسنامه ۱۲۷۴ آمده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ دى ۱۳۲۵ ش
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره بلوری تفرشی
  • متعلق به مجموعه منصوره بلوری تفرشی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ دى ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15152A29
  •