دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه اختر خانم، ۱۳۲۵ ش

شناسنامه اختر خانم، ۱۳۲۵ ش

المثنی شناسنامه اختر حاجی قاسم، متولد ۱۲۷۴ شمسی در تهران، فرزند صاحب خانم و حاجی قاسم. تاریخ صدور شناسنامه: ۲۵ عقرب ۱۲۹۸؛ تاریخ صدور المثنی: ۸ دی ۱۳۲۵؛ تاریخ وفات: ۱۵ اسفند ۱۳۳۵ در تهران

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ دى ۱۳۲۵ ش
  • ابعاد ۹ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره بلوری تفرشی
  • متعلق به مجموعه منصوره بلوری تفرشی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ دى ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15152A28
  •