دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه قمر خانم و غنی بیک، ۱۳۳۷ ق

نکاح نامه قمر خانم و غنی بیک، ۱۳۳۷ ق

نکاح نامه قمر خانم، دختر حاجی علی، وغنی بیک، پسر کربلایی محمد قلی؛ وکیل عروس: نجات آقا بیک، وکیل داماد: میرزا بیک؛ با صداق به مبلغ هشت تومان رایج.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ ربیع‌الثانی ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان تبریز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14151A9
  •