دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه ماه‌ بیگوم و درویشعلی، ۱۳۲۸ ق

نکاح نامه ماه‌ بیگوم و درویشعلی، ۱۳۲۸ ق

نکاح نامه ماه‌ بیگوم، دختر کربلایی محمد قلی، و درویشعلی، پسر اسکندر ساکن بالدرلو؛ وکیل عروس: برادرش، عبدالغنی؛ با صداق به مبلغ بیست و پنج تومان وجه رایج که مبلغ هفت تومان از صداق مقرر واصل گردیده است و باقی در ذمه زوج باقی است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ ذی‌الحجه ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان تبریز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14151A4
  •