دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره طلاق خلعی و رجوع، ۱۳۳۸ ق

درباره طلاق خلعی و رجوع، ۱۳۳۸ ق

گزیده متن: غرض ازتحریرآنست، تخمیناً یک ماه قبل بر این، آقا کاظم صراف سرابی بعد حضوره مدعی شد بر اینکه زوجه خود که همشیره آقا میرعبداله صراف است، چند ماه قبل بر این مطلقه به طلاق خلعی نموده بودم. قبل از انقضاء ایام عده مشارالیها به مهر خود و هکذا من به زوجه خود رجوع نمودیم. آقا میر عبدالله وکالتاً عن قبل همشیره خود حاضر و منکر مراتب مسطوره گردید. دعاگو به جهت صحت عمل خود به رضا و رغبت طرفین از حضرت حجت الاسلام آقای آقا حاجی میرزا خلیل آقا مجتهد تلگرافاً مأذون‌ نامه خواستم. بعد از صدور مأذون‌ نامه، طرفین را احضار و بنای رسیدگی و تحقیق گذاشتم. اول خود همشیره آقا میرعبدالله را احضار و حاضر شد حضوراً آقا میرعبدالله را وکیل و منکر مراتب مسطوره گردید. بعد آقا کاظم یک طغرا سند به خط و مهر جناب امام جمعه و آقا میرزا علی محمد کندی ابراز نمود، هر دو بالصراحه نوشته بودند که همشیره آقا میرعبدالله در هفدهم شهر محرم الحرام ۱۳۳۸ معرفتاً به مهر خود و هکذا آقا کاظم به زوجه اش رجوع نمودند. دعاگو چونکه وثوق تام و تمام نداشتم، لهذا اشهد خواستم آقا کاظم از مرد و زن به صدق ادعا خود اقامه نمود. بنابه قول علما قسم راجع شد به آقا کاظم که ذکر قسم نمود و زوجه خود را تصاحب نماید. درین بین کربلایی علی اصغر صراف، برادر بزرگ آقا کاظم با آقا میرعبدالله از دعاگو خواهش نمودند که بیست روز متارکه شود، بلکه در میان خودمان اصلاح نماییم. دعاگو قبول نمودم بعد معلوم شد که آقا میرعبدالله در خصوص متارکه تدلیس نمود جهت آنکه بی خبر از دعاگو و آقا کاظم به عهده [؟] حاجی میرزا عبداله و میرزا عبداله و شیخ رضا مأذون‌ نامه آورده. آنچه دعاگو تحقیق و رسیدگی نمودم این است. شرعاً قسم راجع به آقا کاظم است که ذکر قسم نموده و زوجه اش را تصاحب نماید […] میرزا علی اکبر شیخ الاسلام اسرابی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ جمادی‌الثانی ۱۳۳۸ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان تبریز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14151A16
  •