دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه کوکب خانم و حاجی اعظام لشکر با مجید خان

صلح نامه کوکب خانم و حاجی اعظام لشکر با مجید خان

مجید خان، فرزند حاجی وکیل، تمام منافع یک سهم از نه سهم شش دانگ، حصه حاجی اعظام لشکر یک سهم از نه سهم چهاردانگ از شش دانگ و یک سهم از نه سهم چهار دانگ از شش دانگ قریه گواهر حصه کوکب السادات خانم که یک سهم از نه سهم شش دانگ است و منافع اراضی موسی بلاغی را به مدت یک سال کامل از زمان عقد صیغه مصالحه در مقابل یک صد تومان رایج قران دوهزاری از کوکب خانم و حاجی اعظام لشکر خریده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ ذی‌القعده ۱۳۴۲ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • متعلق به مجموعه امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14149A9
  •