دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه ارث مادری، ۱۳۴۶ ق

صلح نامه ارث مادری، ۱۳۴۶ ق

آقای زینل، پسر مرحوم حاجی علی اکبر آقا تاجر گنجه، حصه ارثیه مادری خود از نقد، جنس و خانه باغچه و محلقات و البسه و طلاآلات و جواهر و اسباب و املاک و تنخواه تجارتی و مطالبات و منافع سنوات ماضیه و غیرذالک من دون استثنا، سوای از متروکات اسلامبول، در عوض و مقامی مبلغ یک هزار و شش صد تومان دو هزاری جدید الضرب از قرار پنج عدد یک تومان ده مثقال به برادرش حاجی جواد آقا تاجر باشی، مصالحه کرده است. و از نقد و جنس و ملک تنخواه اسلامبول متعلق به والده مرحومه است میان سایر ورثه تقسیم خواهد شد. در ضمن عقد شرط شد پرداخت تمامی قروض مادری به عهده حاجی جواد آقا باشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۴۶ ق
  • مجموعه ها رضا سرابی اقدم
  • متعلق به مجموعه رضا سرابی اقدم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14148A39
  •