دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه و وصیت نامه شکر خانم، ۱۳۴۰ ق

صلح نامه و وصیت نامه شکر خانم، ۱۳۴۰ ق

مشهدیه شکر خانم، دختر مرحوم حاجی اللهیار گنجه و همسر حاجی علی اکبر آقا تاجر گنجه، از بابت ارثیه والد مرحومش، حاجی اللهیار، و از بابت ارثیه والده مرحومه اش، بی‌بی خانم دختر مرحوم آقا مصطفی، پاره ای دعاوی و مطالبه از برادرش حاجی ملا نجف داشت. پس از وفات حاجی ملا نجف و چون تمامی مایملک و دارایی‌ او در بلوای سابق قفقازیه و به جهت سایر عوارض زمان تلف شده است و مشهدیه شکر خانم، به جهت آسودگی خاطر اولاد آن مرحوم تمامی دعاوی خود را با فرزندان برادر خود، مشهدی مسیب آقا، مشهدی حاجی بیگ آقا، محمد حسن آقا (تجار گنجه)، درّ بیگم خانم، و صالحه بیگم خانم، در مقابل پنج مثقال نبات تبریزی مصالحه کرده است. او سپس فرزند خود حاجی جواد آقا تاجر باشی گنجه، را با آقا رضا بیگ آقا تاجر گنجه وصی و نایب شرعی خود گردانید که بعد از وفاتش ثلث متروکات او را مشخص کنند. مبلغ سه هزار تومان قران از متروکات او در ذمه آقا رضا بیک آقا تاجر است. ثلث اموال مشهدیه شکر خانم باید به نحوی که که در وصیت‌ نامچه او آمده به صورتی که در زیر گفته شده خرج و مصرف شود و دو ثلث دیگر بر حسب شرع میان وراث تقسیم خواهد شد. مصارف ثلث به قرار ذیل: تجهیز و تکفین و فاتحه خوانی و لیالی الی اربعین و مصرف اربعین و مصرف سر سال به هر نحوی که صلاح بدانند؛ استیجار حج بلدی از شخصی امین و متدین در اول وقت امکان به هر مبلغی که به عمل بیاورند؛ صوم و صلات از اشخاص امین به هر مبلغی که به عمل بیاورند، بیست و پنج سال تمام؛ نماز لیلة الدفن در تبریز به طریق متعارف و نماز لیلة الدفن در نجف اشرف به طریق متعارف؛ یک صد نماز آیات از اشخاص امین به هر مبلغی که به عمل بیاورند و نقل جنازه به نجف اشرف و دفن در وادی السلام؛ ختم قرآن در ماه مبارک الی پنج سال در هر سالی ده ختم چهار ختم به جهت شکر خانم و شش ختم به جهت والدین او؛ نایب الزیاره در نجف اشرف و کربلای معلی الی پنج سال هر روز و هر شب از شخص امین؛ تعزیه داری حضرت سیدالشهدا علیه السلام در مسجد کدخدا نایب الی پنج سال ده شب هر سالی؛ رد مظالم به فقرا سه تومان؛ اگر از ثلث باقی ماند ایضا صوم و صلوة صرف بشود، ده سال از اشخاص امین و بقیه در وجوه به رد احسان صرف شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۳۴۰ ق
  • مجموعه ها رضا سرابی اقدم
  • متعلق به مجموعه رضا سرابی اقدم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14148A27
  •