دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بی بی خانم صاحب و آقا سید عبدالرضا عطار، ۱۳۲۶ ق

صلح نامه بی بی خانم صاحب و آقا سید عبدالرضا عطار، ۱۳۲۶ ق

صلح نامه بی بی خانم صاحب، دختر حاج محمد کاظم عطار شیرازی و همسر کربلایی حاج علی شیرازی، با آقا سید عبدالرضا عطار، پسر آقا سید علی اکبر شیرازی، و حاج محمد حسین عطار، پسر کربلایی محمد جعفر بیک شیرازی، در مورد سه سهم و نصف سهم شایع از جمله شش سهم مطلق تعمیرات و تزیینات بنایی و نجاری محدثات موجودات در یک باب حانوت [دکان] عطاری در بازارچه حاج قوام الملک محدود از حدی به حانوت حلوایی، از سمتی به شارع عام، از سمتی به شارع عام و از عقب به حانوت میوه فروشی محاذی [مقابل] حانوت قنادی به مال المصالحه معین مبلغ نود تومان وجه نقد فضی رایج الوقت شیرازی ۴۸ نخودی دو هزار دیناری مسکوک جاری در معاملات که نصف صحیح آن مبلغ چهل و پنج تومان است، به انضمام مقدار یک چهار یک [ناخوانا]. مشهدی اسدالله و کربلایی فتح الله، پسران کربلایی حاج علی شیرازی، این صلح نامه را تصدیق کرده اند، تاریخ: ششم رجب ۱۳۲۶ ق. در حاشیه نام بی بی خانم صاحب را صغری ذکر کرده‌اند. همچنین: در پنجم ربیع الاول ۱۳۲۷ ق، حاج محمد حسین عطار شیرازی به وکالت از طرف سید عبدالرضا عطار و با اسقاط خیارات خود تمامی ملک مورد مصالحه را به ازای مبلغ نود تومان وجه نقد و مقدار یک چهار یک [ناخوانا] به کربلایی اسدالله، پسر آقا سید علی اکبر شیرازی، واگذار کرد و معترف گردید که تمامی ده تومان مزبور در متن که [ناخوانا] کربلایی زین العابدین می باشد تمام و کمال متعلق است به کربلایی اسدالله و [ناخوانا] مزبوران را بهیچوجه حقی و حقوقی نمی باشد. در شانزده ذیقعده ۱۳۲۷ ق، کربلایی اسدالله عطار، پسر کربلایی حاج علی شیرازی، اقرار کرد که مصالحه مرقومه مادرش خانم صغری، دختر حاج محمد کاظم شیرازی، را قبول کرده و تمام مبلغ نود تومان وجه نقد به انضمام ده تومان وجه نقد [ناخوانا] کربلایی زین العابدین، تمام و کمال متعلق به مادرش می باشد. مشهدی اسدالله و کربلایی فتح الله اقرار صریح شرعی کردند که مبلغ ده تومان وجه نقد از بابت وجه یراق و افزار موجود در دکان که بنا بر سند جداگانه از آنِ کربلایی زین العابدین مستأجر قبلی می باشد علاوه بر مال المصالحه مزبور در متن به مصالحه کنندگان رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ رجب ۱۳۲۶ ق
  • ابعاد ۱۹ × ۱۰۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها رضا سرابی اقدم
  • متعلق به مجموعه رضا سرابی اقدم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14148A14
  •