دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست، نشسته: شوهر رخشنده و رخشنده، ایستاده در پشت: پرستار بچه، بچه در بغل او: عدالت؛ بچه سمت راست: سماحت، سمت چپ: سعادت

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها خان نخجوانی
  • متعلق به مجموعه خان نخجوانی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14146A14
  •