دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعتراف میرزا ولی به دریافت ارثیه دخترش، ۱۳۲۳ ق

اعتراف میرزا ولی به دریافت ارثیه دخترش، ۱۳۲۳ ق

اعتراف میرزا ولی کلانتر مبنی بر دریافت ارثیه و مهریه دخترش، مرحومه نزاکت خانم زوجه امام قلی میرزا. نوشته روی پاکت: «سواد تلگراف صبایا و عیالات مرحوم رضاقلی میرزا به ایالت کبری در باب امیرآباد و جواب آن از ایالت کبری است». گزیده‌ای از متن سند: «بسم الله التعالی؛ غرض از تحریر آنکه عالیجاه میرزا ولی کلانتر ممکلت ساوج بلاق [بلاغ] از طایفه مقدم بعد حضوره و در کمال اختیار اقرار و اعتراف نمود بر این که دختر من مسماه نزاکت خانم، مرحومه زوجه محسوسه نواب اشرف امام قلی میرزا حکمران دامت شوکته بوده باشد، تمام حقوق من از ارثیه مرحومه مرقومه از مهریه و غیرها به من عاید گردیده است و ابداً دعوایی باقی نمانده است […].»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ ربیع‌الاول ۱۳۲۳ ق
  • ابعاد پاکت: ۱۵.۵ × ۱۲ سانتیمتر، نامه‌ها: ۱۹.۵ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A74
  •