دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه درباره ارثیه مشهدی تقی، ۱۳۳۷ ق

نامه درباره ارثیه مشهدی تقی، ۱۳۳۷ ق

نامه با مهر امامقلی میرزا به فرزندش درباره ارثیه مرحوم مشهدی تقی قوزلوجه: «فرزند مکرماً، از قراری که مذکور شد شهباز نام ساکن قوزلوجه که شوهر همشیره مرحوم مشهدی تقی قوزلو بوده است درباب ارثیه به شما عارض شده مأمور بر سر باقی ماندگان مشهدی تقی فرستاده اند. چون حالیه اقدام به این کار جایز نیست، علیهذا می نویسم که مأمور را بدون مزاحمت مراجعت بدهید. بعد از ورود خودم به شیشوان تحقیقات لازمه در این بابت نموده و احقاق حق خواهم کرد. زیاده چه نویسم.»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ ذی‌القعده ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A71
  •