دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تشخیص حقوق شاهزاده خانم، ۱۳۲۴ ق

تشخیص حقوق شاهزاده خانم، ۱۳۲۴ ق

نوشته روی پاکت: «صورت تشخیص حقوق سرکار نواب علیه عالیه شاهزاده خانم از محمدرضا خان سرتیپ ارومیه به استحضار جمعی از آقایان اجله و اعیان ارومیه.»

نمای تفصیلی

  • تاریخ صفر ۱۳۲۴ ق
  • ابعاد پاکت: ۱۴.۵ × ۱۱.۵ سانتیمتر، نامه‌ها: ۲۱.۵ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A69
  •