دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به امامقلی میرزا، ۱۳۱۲ ق

نامه به امامقلی میرزا، ۱۳۱۲ ق

نامه به امام قلی میرزا درباره فروش ملک و پرداخت قرض و شربت شاه توت و بادنجان و پاسخ امام قلی میرزا به او.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۳۱۲ ق
  • ابعاد ۲۳ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A64
  •