دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه رقیه خانم، ۱۳۰۱ ق

عریضه رقیه خانم، ۱۳۰۱ ق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ جمادی‌الثانی ۱۳۰۱ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A59
  •