دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

جمعی از عمه های منوچهر ملک قاسمی. پسری که در وسط عکس است عموی کوچک منوچهر به نام پرویز است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۰۳ ش
 • یادداشت ها

  پشت عکس: «ماه تاج، پرویز، فرخ، کوکب، به تاریخ نهم خرداد ۱۳۲۶ برای یادگاری به خواهر عزیزم، ماه تاج، خانم تقدیم شد. پرویز ملک قاسمی، بیست و پنجم خرداد ۱۳۰۳ تاریخ برداشت این عکس»

 • ابعاد ۸.۵ × ۹.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
 • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 14144A26
 •