دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

ردیف بالا، ایستاده از راست: منیژه ثقةالاسلام، پریچهر ملک قاسمی، منیژه ملک قاسمی؛ ردیف وسط، نشسته از راست: دکتر ضیاءالدین ثقةالاسلام، طاهره منیعی، صدیقه منیعی، فرهاد ملک قاسمی، منوچهرملک قاسمی؛ ردیف جلو، از راست، کودکان: یحیی ثقةالاسلام، منصوره ثقةالاسلام، فریدون ثقةالاسلام، داراب ملک قاسمی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14144A20
  •