دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

نفر دوم از راست : تیمسار جواد آصفی، نفر چهارم از راست: وثوق الوزاره (برادر جواد آصفی)

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۰۳ ش
 • یادداشت ها

  پشت عکس: «مخصوصاً عکس خود را که با نورچشمان میرزا محمود خان و سلطان جواد خان و بتول خانم و طاهره خانم و ابوالحسن خان و عبدالحسین خان و [؟] خانم دختر محمود خان که در آغوش عموخواجه است، تقدیم شد. مخصوص یادگاری. مورخه ۱۸ [..] ۱۳۰۳» امضا: وثوق الوزاره

 • ابعاد ۲۳.۵ × ۱۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
 • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 14144A18
 •